Morten Magelssen

Morten MagelssenJeg er lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Som etikkforsker har jeg særlig følgende interesseområder:

  • Etikk i helsetjenesten (klinisk etikk) og kliniske etikk-komitéer
  • Prioritering i helsetjenesten
    • Etikk ved livets slutt
  • Medisinsk-etiske problemstillinger i lys av kristen tro
  • Helsepersonells reservasjonsadgang

Menneskeverd i klinikk og politikkI mars 2013 ga jeg ut boka “Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro” på Lunde forlag. Boka ble skrevet på oppdrag fra Norges kristelige legeforening, og tar for seg medisinsk-etiske problemområder som er spesielt aktuelle i vår tid, med særlig oppmerksomhet på menneskeverdet i livets ytterkanter.

Jeg har lagt ut noen av mine publikasjoner, samt CV. Du kan lese min blogg, Morbus Norvegicus (som riktignok ikke oppdateres lenger). Eller ta kontakt: magelssen at gmail dot com.