Publikasjoner

Menneskeverd i klinikk og politikkBok: “Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro”. Lunde Forlag 2013.

Omtale i Vårt Land (Johannes Morken):

Lege Morten Magelssen har i den poengterte og velskrivne boka Menneskeverd i klinikk og politikk summert opp utviklinga. Boka har som føremål å formulere ein bioetikk i lys av kristen tru. Her er tankevekkjande og svært opplysande stoff både om abort, reservasjonsrett, assistert befruktning, gen- og bioteknologi og dødshjelp. Magelssen informerer, reflekterer og argumenterer på ein måte som burde vinne gjenklang langt utanfor krinsane som står bak utgjevinga (…)

Anmeldelser: Bioingeniøren (Kristin Løes); Dagen (Kjell Skartveit); Fast Grunn (Magnus Nordstrand); GENialt (Berge Solberg); Krigsropet (Jan Risan); Moss Avis (Boe Johannes Hermansen); Norsk filosofisk tidsskrift (Ole Martin Moen); Steg (Tom Arne Møllerbråten); St. Olav (Gunnar Grøstad Johnson); Sykepleien (Liv Wergeland Sørbye); Tidsskrift for Den norske legeforening (Hanne S. Valeur).

Du kan lese første kapittel her.

 

Doktoravhandling: “Life, Medicine and Human Fulfilment. End-of-Life Decisions in Light of a Revised Natural Law Theory” (2014). Fra bedømmelseskomiteens vurdering:

“Magelssen’s study is original, well-argued, and well-written. … the committee considers the dissertation as an excellent study of new natural law theory that adds important dimensions to the ethics of end-of-life decisions.”

 

Fagfellevurderte akademiske artikler:

29. Magelssen M, Miljeteig I, Pedersen R, Førde R. “Roles and responsibilities of clinical ethics committees in priority setting”BMC Medical Ethics 2017; 18: 68.

28. Bringedal B, Isaksson Rø K, Magelssen M, Førde R, Aasland OG. “Between professional values, social regulations and patient preferences: medical doctors’ perceptions of ethical dilemmas”Journal of Medical Ethics 2017, publisert på nett 18.11.

27. Magelssen M. “Professional and conscience-based refusals: the case of the psychiatrist’s harmful prescription”Journal of Medical Ethics 2017, publisert på nett 24.4.

26. Blikshavn T, Husum TL, Magelssen M. “Four Reasons Why Assisted Dying Should Not Be Offered for Depression”. Journal of Bioethical Inquiry 2017; 14(1): 151-157.

25. Magelssen M, Gjerberg E, Pedersen R, Førde R, Lillemoen L. “The Norwegian national project for ethics support in community health and care services”BMC Medical Ethics 2016; 17: 70.

24. Magelssen M, Gjerberg E, Lillemoen L, Førde R, Pedersen R. “Ethics support in community care makes a difference for practice”. Nursing Ethics 2016, publisert på nett 22.9.

AJOB23. Magelssen MPedersen RFørde R. “Four Roles of Ethical Theory in Clinical Ethics Consultation”American Journal of Bioethics 2016; 16(9): 26–33.

22. Magelssen M, Kaushal S, Nyembwe KA. “Intending, hastening and causing death in non-treatment decisions: a physician interview study”Journal of Medical Ethics 2016; 42(9): 592-596.

21. Magelssen M, Supphellen M, Nortvedt P, Materstvedt LJ. “Attitudes towards assisted dying are influenced by question wording and order: a survey experiment”. BMC Medical Ethics 2016; 17: 24.

F1.medium20. Materstvedt LJ & Magelssen M. “Medical murder in Belgium and the Netherlands”Journal of Medical Ethics 2016; 42(9): 621-624.

19. Magelssen M, Nortvedt P, Solbakk JH. “Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable?” Clinical Ethics 2016; 11(4): 112-121 [utkastversjon (PDF)].

T-16-07-Forside-lite18. Fredheim OMS, Ruud Hansen TW, Haugen G & Magelssen M. “Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?” Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; 136(7): 630-632.

17. Magelssen M. “Prenatal Diagnosis and the Christian Health Professional”. Christian Bioethics, publisert på nett 2.9.2016.

16. Magelssen M, Filtvedt OJ. “Assisted Reproduction, the Logic of Liberalization, and Five Christian Responses”Ethics & Medicine 2015; 31(3): 159-175.

15. Magelssen MPedersen RFørde R. “Novel Paths to Relevance: How Clinical Ethics Committees Promote Ethical Reflection”HEC Forum 2015; 28(3): 205-216 [utkastversjon (PDF)].

14. Magelssen M, Langeland GO. “Fastlegers reservasjonsadgang – hyklersk eller velbegrunnet?” Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics 2014; 8(2): 69-81.

13. Nordberg EMK, Skirbekk HMagelssen M. “Conscientious objection to referrals for abortion: pragmatic solution or threat to women’s rights?” BMC Medical Ethics 2014; 15: 15.

12. Magelssen M, Pedersen R, Førde R. “Sources of bias in clinical ethics case deliberation”. Journal of Medical Ethics 2014; 40: 678-682.

11. Nordstrand SJ, Nordstrand MA, Nortvedt P, Magelssen M. “Medical students’ attitudes towards conscientious objection: a survey”. Journal of Medical Ethics 2014; 40: 609-612.

10. Nordstrand MA, Nordstrand SJ, Materstvedt LJ, Nortvedt PMagelssen M. “Medisinstudenters holdninger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord”Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133(22): 2359-2363.

9. Magelssen M. “Kristen bioetikk på defensiven”. Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics 2013; 7(2): 18-30.

contentcol2-3-cover8. Magelssen M, Materstvedt LJ. “Å granske hjerter og nyrer: Ultralydens etikk”. Nytt norsk tidsskrift 2013; 30(1): 28-40.

7. Magelssen M, Åsten P, Godal E, Os E, Smith A, Rusten Solås H, Hem MH. “Blood sampling from dying patients – an ethical dilemma”. Clinical Ethics 2012; 7: 107-110.

BioingeniørenF1.medium6. Magelssen M, Godal E, Os E, Smith A, Rusten Solås H, Åsten P, Hem MH. “Prøvetaking av døende pasienter – et etisk dilemma”. Bioingeniøren 2012; (5): 12-16.

5. Magelssen M. “When should conscientious objection be accepted?” Journal of Medical Ethics 2012; 38: 18-21.

2011-02-eip-forsideL11-18-Forside-lite4. Magelssen M, Folstad T. “Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?” Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics 2011; 5(2): 7-22.

3. Hagen GH, Hage CØ, Magelssen M, Nortvedt P. “Medisinstudenters holdninger til selvbestemt abort”. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 1768-71.

contentcover2. Magelssen M. “To teorier om fosterets moralske status”. Norsk filosofisk tidsskrift 2011; 46(3): 199-211. [Utkastversjon (PDF)]

1. Slettedal JK, Nilssen DOV, Magelssen M, Løberg EM, Mæhlen J. “Brain pathology in fatal serotonin syndrome: presentation of two cases”. Neuropathology 2011; 31(3): 265-70.

 

Andre artikler i akademiske tidsskrifter:

Magelssen M. “Livskvalitet i livets siste fase” (Anmeldelse av Atul Gawandes bok “Å være dødelig”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 137: 645.

Magelssen M. “Både personlig og allmenngyldig” (Anmeldelse av Trude Trønnes-Christensens bok “Jeg rekker opp hånden for deg”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135: 154.

Materstvedt LJ, Magelssen M. “Liberalisering av fosterdiagnostikk?” Nytt Norsk Tidsskrift 2014; 30(1): 106-8.

Magelssen M. “Å få et annerledesbarn” (Anmeldelse av Siri Fuglem Bergs bok “Evy Kristine – retten til et annerledesbarn”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 1960.

Magelssen M, Meland E. “Fastlegers skjønnsutøvelse er truet” (kommentar). Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 1170.

Magelssen M, Fredheim OMS. “Når bør leger ha reservasjonsrett?” (kronikk). Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 2518-9.

Magelssen M, Fredheim OMS. “En åndelig dimensjon er viktig for mange pasienter” (kronikk). Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 138-40.

 

Bokkapitler:

Magelssen M. “How details matter morally in the debate on conscientious objection. The case of Norway”. I: Frewer, Bergemann & Jäger, Jahrbuch Ethik in der Klinik 9, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2016, s. 343-350.

Magelssen M. “‘Skrevet i hjertet’. Vårt indre moralske kompass”. I: “Troverdig tro”, red. Morten Dahle Andersen. Oslo: Luther forlag, 2010.

 

Min CV (PDF)